Odpowiedzialność korporacyjna

Odpowiedzialność korporacyjna

Wierzymy, że nasza misja ratowania i podtrzymywania życia jest fundamentem odpowiedzialności naszego przedsiębiorstwa. Nasza misja jest najważniejszym wyznacznikiem rozwoju technologicznego, aktywności i oferowanych produktów firmy Baxter na rynkach całego świata ponieważ wszystko co robimy ma wpływ na życie pacjentów, lekarzy, społeczności.” Joe Almeida, Chairman and CEO

Od ponad 85 lat zmieniamy znacząco życie pacjentów, ratując i podtrzymując ich życie. Pracownicy Baxter z pasją realizują naszą misję, co wpływa na rozwój portfela naszych produktów. Swoją działalnością przyczyniamy się do pozytywnych zmian społecznych, dbamy o środowisko i wprowadzamy innowacje w gospodarce. Skupiamy się na zrównoważonym oddziaływaniu na środowisko i na bezkompromisowej realizacji odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Image of a healthcare provider holding a young child in a hospital gown

Zmiany, które wiele znaczą: raport na temat społecznej odpowiedzialności firmy Baxter

Od lat z dumą prowadzimy naszą korporacyjną działaność odpowiedzialną społecznie. Z satysfakcją publikujemy informcje na temat naszych priorytetów, programów i wyników.

Charitable giving and grants

Dotacje na cele charytatywne

Wspieramy inicjatywy i organizacje, które wywierają pozytywny i trwały wpływ na życie osób pominiętych lub ubogich.

Umożliwiamy lepszy dostęp do opieki medycznej, dbamy o społeczności, w których mieszkają i funkcjonują nasi pracownicy, zachęcamy do tworzenia innowacyjnych rozwiązań jutra. To wszystko tworzy filary naszej misji ratowania i podtrzymywania życia i najważniejsze cele naszej działalności dobroczynnej.

Sustainable operations, health and safety

Zrównoważona działalność operacyjna

W swojej działalności realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, która sprzyja ochronie środowiska.

Dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie zmniejszać nasz negatywny wpływ na środowisko poprzez skuteczne wykorzystanie energii, wody oraz surowców i jednoczesne zmniejszanie liczby odpadów oraz emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na temat naszych działań w tym obszarze można znaleźć w sekcji „Działalność operacyjna” raportu dotyczącego odpowiedzialności naszego przedsiębiorstwa.

Powiązane nagłówki