Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Relacje z inwestorami

Więcej informacji
investor.baxter.com


Zapytania od mediów

Urszula Sokołowska
Telefon:
 +48 22 488 37 07
E-mail: u_sokolowska @ baxter.com


Powiązane zasoby

Zapytania ogólne

Baxter Polska Sp. z o.o.

Adres: 
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel: +48 22 488 37 77
Fax: +48 22 488 37 70
Email: [email protected]

Baxter Polska Sp. z o.o. - Centrum Dystrybucji

Adres:
os. Pass 21
Budynek C
05-870 Błonie

Baxter Polska Sp. z o.o. - Serwis Techniczny

Adres: 
os. Pass 21
Budynek E
05-870 Błonie
Fax: +48 22 488 38 00
Dni pracy: Poniedziałek - Piątek
Godziny pracy: 8:00 - 16:00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Serwis aparatów Homechoice, Homechoice Claria

Tel: +48 22 488 38 11
Email: [email protected]

Serwis aparatów Prismax, Thermax, Prismaflex, Prismacomfort,
            AK98, AK96, AK200S, Artis, Mars,
            systemy uzdatniania wody WRO oraz CWP

Tel: +48 22 488 38 09
Email: [email protected]

Dział Obsługi Klienta

Dział Dostaw Domowych Leczenie Nerkozastępcze:

Tel: +48 22 201 95 02


Dział Realizacji Zamówień:

Tel: +48 22 201 95 03
Email: [email protected]

Dział Przetargów:

Tel: +48 22 201 95 15
Email: [email protected]

System Zapewnienia Jakości w Dystrybucji

Polityka Jakości Baxter Polska Sp. z o.o. jest realizowana przez :

  • porozumiewanie się z klientami w sprawie precyzyjnego określenia wymagań i systematyczne badanie ich zadowolenia 
  • spełnianie wymagań klientów oraz wymagań wynikających z przepisów prawa
  • wprowadzenie, utrzymywanie i doskonalenie opartego na procesach modelu SZJ spełniającego wymagania normy ISO 9001: 2008; wymagania prawa i wymagania Korporacji Baxter
  • ciągłe doskonalenie procesów występujących w firmie
  • zapewnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do efektywnej działalności i ciągłego doskonalenia
  • zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia
  • stworzenie pracownikom przyjaznych, satysfakcjonujących warunków pracy
  • wzajemnie korzystne, oparte na szacunku i szybkim reagowaniu na potrzeby warunki współpracy z dostawcami
  • dbałość o przyjazne współistnienie firmy ze środowiskiem i lokalnym społeczeństwem

Powyższa polityka jest odpowiednio udokumentowana, efektywnie zakomunikowana i stosowana w całej organizacji, a także poddawana przeglądom w celu zapewnienia jej przydatności.

 

Reklamacje jakościowe

Reklamacje jakościowe można zgłaszać na podany adres e-mail: [email protected]

 

Zgłoś zdarzenie niepożądane


Baxter Polska sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

[email protected]
+48 22 488 36 68

 

Informacje medyczne

Zapewniamy rzetelne informacje kliniczne i naukowe dotyczące produktów firmy Baxter, które umożliwiają podjęcie decyzji klinicznych.