Siła napędowa innowacyjności

Siła napędowa innowacyjności

Nieustannie inwestujemy we współpracę partnerską z organizacjami, z którymi wspólnie pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązami. Wspieramy badania naukowe, młodych badaczy i instytucje, które odkrywają i udoskonalają technologie medyczne. Dzięki takiej współpracy nasi pacjenci korzystają z coraz lepszej i bardziej dostepnej opieki medycznej.

Wspieranie nowej generacji innowacji

Image of men at desk with mobile devices

Inwestowanie w innowacje

Inwestujemy w firmy prowadzące prace nad innowacyjnymi technologiami, produktami i terapiami, które zapewniają szybszy rozwój i jeszcze nowocześniejsze rozwiązania w opiece nad pacjentami Każda potencjalna inwestycja jest poddawana rygorystycznej ocenie mającej na celu określenie, czy może ona rozwiązać niespełnione potrzeby kliniczne i zapewnić zrównoważony rozwój firmy w dłuższej perspektywie. Nasze inwestycje skupiamy na obszarach stanowiących uzupełnienie obecnie stosowanych rozwiązań w intensywnej terapii, żywieniu medycznym, opiece nefrologicznej i chirurgicznej, ale również na rozwoju przełomowych technologii w innych obszarach.

Image of scientist working in a lab

Wspieranie badań naukowych i edukacji

Konsekwentnie wspieramy młodych lekarzy i naukowców prowadzących badania naukowe. Dzięki programowi szkoleń, warsztatów, konfedrencji, umożliwiamy personelowi medycznemu ciągle doskonalenie zawodowych umiejętności i poszerzanie wiedzy.

Powiązane nagłówki