Wspieranie badań naukowych i edukacji

Wspieranie badań naukowych i edukacji

Konsekwentnie wspieramy młodych lekarzy i naukowców prowadzących badania naukowe. Dzięki programowi szkoleń, warsztatów, konfedrencji, umożliwiamy personelowi medycznemu ciągle doskonalenie zawodowych umiejętności i poszerzanie wiedzy.

Dowiedz się więcej na temat dotacji badań inicjowanych przez podmiot badawczy oraz ustawicznego kształcenia medycznego, a także o naszej współpracy z uczelniami

Badania inicjowane przez podmiot badawczy (Investigator Initiated Research, IIR)

Badania inicjowane przez podmiot badawczy (IIR) to możliwość skorzystania z dotacji na badania naukowe, w ramach której badacze mogą przesłać swój protokół badań do analizy i rozpatrzenia przez firmę Baxter. Badanie typu IIR polega na tym, że Badacz oraz jego instytucja badawcza mają pełną kontrolę nad protokołem, są właścicielami danych, a firma pełni funkcję sponsora badania. Naszym zadaniem jest zapewnienie środków finansowych lub pomocy w postaci produktów oraz ewentualnie innych specjalistycznych usług.

Dotacja na ustawiczne kształcenie medyczne (Continuing Medical Education, CME)

Dotacje na ustawiczne kształcenie medyczne (CME) kierowane są na edukację profesjonalistów medycznych. Granty są przeznaczone na działania edukacyjne i umożliwiają poszerzanie i utrwalanie wiedzy w konkretnym obszarze. Wspieramy w ten sposób uczestnictwo w sympozjach, warsztatach lub kongresach. Działania te mogą być akredytowane lub nieakredytowane. Dotacje te nie są przeznaczone na finansowanie indywidualnych stypendiów, ale na sesje szkoleniowe wspierane przez instytucje i organizacje ochrony zdrowia.

Współpraca partnerska z uczelniami

Rozwijamy współpracę z renomowanymi uniwersytetami i instytutami na całym świecie, dzięki czemu możemy razem z wybitnymi naukowcami identyfikować niezaspokojone potrzeby medyczne, tworzyć i wdrażać nowe rozwiązania

Czy potrzebna jest pomoc?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące programu dotacji na kształcenie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące programu finansowania badań inicjowanych przez podmiot badawczy, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

O czym należy wiedzieć

Przyjęcie wniosku przez firmę Baxter do oceny nie oznacza, że przyznamy dotację na finansowanie badania naukowego. Przesłanie materiałów do firmy Baxter w celu oceny oznacza przyjęcie do wiadomości, że firma Baxter nie będzie traktować tych informacji jako poufne ani zastrzeżone i nie jest zobowiązana do utrzymywania ich w poufności.

Nie należy traktować jakiegokolwiek wniosku jako zatwierdzony, dopóki nie otrzymają Państwo pisemnej dokumentacji od firmy Baxter z potwierdzeniem zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie. Mogą Państwo otrzymać informację o zatwierdzeniu dotacji, ale otrzymanie finansowania jest uzależnione od terminowego zawarcia umowy o dofinansowanie przez obie strony. Złożenie wniosków jest jednoznaczne z akceptacją tych warunków.

Informacje oraz terminy składania wniosków na dotacje na badania naukowe inicjowane przez podmiot badawczy