Opieka szpitalna

Opieka szpitalna

Rozumiemy kluczową rolę przygotowywania i podawania leków – od apteki aż po łóżko pacjenta. Wiemy, jak istotny jest to proces dla pacjentów i ich najbliższych.

Kiedy liczy się każda minuta w szpitalu, skupienie na powrocie do zdrowia ma priorytetowe znaczenie. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia dla pacjentów oraz świadczeniodawców usług zdrowotnych w postaci skutecznych leków dożylnych oraz technologii infuzyjnych, które opracowano z myślą o bezpieczeństwie.

Jako lider w dziedzinie systemów przygotowania ipodawania leków opracowaliśmy rozwiązania infuzyjne, gotowe do podania leki oraz technologie przeznaczone do aptek i infuzji, które znalazły zastosowanie wszpitalach i klinikach w ponad 100 krajach na całym świecie. Wierzymy, że  pacjenci zasługują na dostęp do leków oraztechnologii promujących   ich skuteczne podawanie które, jednocześnieznimimalizują ryzyko wystąpienie błędów  

Dostęp

Współpracujemy z wieloma szpitalami, klinikami oraz organizacjami pomagającymi ofiarom klęsk żywiołowych, aby zapewnić dostawy niezbędnych do życia płynów i leków zawsze wtedy, gdy są niezbędne.

Jakość

Nasze gotowe leki  i roztwory przygotowujemy z wykorzystaniemprecyzyjnych  procesów produkcyjnych, anasze technologie przeznaczone do aptek umożliwiają bezpieczne przygotowanieniestandardowych receptur — wszystko to pomaga zapewnić odpowednią  jakość leczenia.

Bezpieczeństwo

Nasze inteligentne systemy infuzyjne i gotowe  roztwory są przeznaczone do intuicyjnego iprostego stosowania, co minimalizuje ryzyko popełnienia  błędów związanych z przygotowywaniem leków oraz iniekcjami.

5%

U niemal 5% hospitalizowanych pacjentów występuje niepożądane zdarzenie związane z lekiem1

1,2 mln

To liczba hospitalizacji związanych z możliwymi do zapobieżenia błędami związanymi z lekami infuzyjnymi, które skutkują niepożądanymi zdarzeniami.2