Pracownicy opieki zdrowotnej

Pracownicy opieki zdrowotnej

Pomagamy pracownikom ochrony zdrowia sprostać zmieniającym się wyzwaniom w opiece nad pacjentami i wykorzystać związane z tym możliwości.

W codziennej pracy skupiamy się na rozwijaniu rewolucyjnych innowacji, dzięki którym pracownicy opieki zdrowotnej i pacjenci mogą korzystać z zaawansowanych technicznie i spersonalizowanych rozwiązań w zakresie opieki. Obecnie skupiamy wszystkie wysiłki na poszukiwaniu nowych sposobów uzyskania jeszcze lepszych rezultatów dla pacjentów, zapobieganiu powikłaniom zanim zaczną one zagrażać życiu oraz na obniżaniu całkowitego kosztu opieki. 

Nasze specjalności

Intensywna terapia

Zapewniamy innowacyjne terapie i technologie, które pomagają w leczeniu pacjentów na OIT cierpiących na zagrażające życiu choroby.

Opieka szpitalna

Pomagamy specjalistom w zapewnianiu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, usprawnianiu procesów i optymalizacji kosztów w całej placówce opieki zdrowotnej — od apteki po łóżka pacjentów.

Żywienie kliniczne

Intensywna i długotrwała opieka żywieniowa nad pacjentami, którzy nie mogą przyjmować odpowiednich składników odżywczych drogą ustną lub dojelitową.

Opieka nefrologiczna

Tworzymy pionierskie innowacje w zakresie hemodializy i dializy otrzewnowej, które pomagają uzyskać jeszcze lepsze rezultaty dla pacjentów.

Opieka chirurgiczna

Jesteśmy dostawcą innowacyjnych wyrobów chirurgicznych, które pozwalają przeprowadzać operacje w sposób pewny, precyzyjny i szybki.

Nasze produkty

Nasz asortyment produktów do intensywnej terapii, żywienia, opieki nefrologicznej i chirurgicznej przyczynia się do rozwoju opieki zdrowotnej na całym świecie.

Baxter Education Center

Baxter Education Center (BEC) to centrum szkoleniowe stworzone dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów oraz pacjentów, którego celem jest podnoszenie wiedzy i umiejętności w takich obszarach terapeutycznych jak: anestezjologia, ostre uszkodzenie nerek i przewlekła choroba nerek, płynoterapia, a także żywienie pozajelitowe.

Powiązane nagłówki