Globalna polityka prywatności

Globalna polityka prywatności

Data wejścia w życie: 26 listopada 2018 r.

Baxter Polska Sp. z o.o. jest zaangażowana w ochronę Pana/Pani prywatności i ją szanuje.  Niniejsza Informacja o polityce prywatności witryny internetowej („Informacja o polityce prywatności”) ma na celu poinformowanie Pana/Pani, jakie dotyczące Pana/Pani informacje możemy zbierać oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, a także zawiera szczegółowe dane na temat odpowiednich mechanizmów transgranicznych transferów danych.  Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące Pana/Pani danych osobowych oraz sposób ich przetwarzania.

Zakres niniejszej Informacji o polityce prywatności witryny internetowej

Niniejsza Informacja o polityce prywatności ma zastosowanie do witryn internetowych Baxter lub jej spółek stowarzyszonych, które przekierowują do niniejszej Informacji o polityce prywatności po kliknięciu łącza „Ochrona prywatności w Baxter” u dołu strony oraz aplikacji mobilnych lub innych usług cyfrowych, które przekierowują lub na których opublikowano niniejszą Informację o polityce prywatności („Witryny Baxter”).  Baxter lub jej spółki stowarzyszone mogą obsługiwać witryny internetowe, które przetwarzają dane osobowe w sposób inny niż przedstawiony w warunkach niniejszej Informacji o polityce prywatności.  Na takich witrynach internetowych zostanie opublikowana Informacja o polityce prywatności dostosowana do praktyk ochrony danych poszczególnych witryn.  Za każdym razem, gdy korzysta Pan/Pani z witryny internetowej Baxter, zachęcamy do analizy warunków Informacji o polityce prywatności opublikowanej na witrynie.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.  Przykłady danych osobowych to: Pana/Pani imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub więcej czynników charakteryzujących Pana/Pani tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Na Witrynach Baxter możemy zbierać następujące dane osobowe dotyczące Pana/Pani:

 • Dane kontaktowe. Mogą one obejmować m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, nazwę organizacji i/lub nazwę stanowiska pracy, kiedy przesyła Pan/Pani formularz kontaktowy, formularze opinii lub internetowe podanie o pracę.
 • Informacje zbierane podczas użytkowania przez Pana/Panią Witryn Baxter.  Mogą one obejmować m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, niepowtarzalny identyfikator zawodowy, numer telefonu, inne niepowtarzalne identyfikatory i informacje dotyczące preferencji, takie jak nazwa użytkownika, hasło, preferencje dotyczące informacji marketingowych, adres protokołu internetowego („IP”) lub pliki cookie, mogące zawierać informacje, które potencjalnie można by uznać za dane osobowe oraz informacje nieidentyfikujące Pana/Pani bezpośrednio, ale dotyczące Pana/Pani urządzenia, rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, komputera lub urządzenia mobilnego, sposobu przeglądania i sekwencji otwieranych przez Pana/Panią stron, pochodzące z działań podejmowanych na naszych witrynach internetowych.  (Patrz część Technologie śledzenia, z których korzystamy).

W jaki sposób wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe?

W zależności od wybranego przez Pana/Panią sposobu interakcji na Witrynie Baxter możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 • Wykorzystujemy przekazane nam przez Pana/Panią dane kontaktowe celem komunikacji z Panem/Panią, aby odpowiadać na Pana/Pani zapytania, co obejmuje dostarczanie Panu/Pani aktualności na temat naszych produktów i usług. Ponadto możemy wykorzystywać Pana/Pani dane kontaktowe lub informacje przekazane nam przez Pana/Panią za pośrednictwem formularzy opinii do dostarczania Panu/Pani informacji dotyczących produktów, usług i programów Baxter bądź innych komunikatów marketingowych lub reklamowych, czy też do umożliwiania Panu/Pani udziału w ankietach lub kwestionariuszach. Niektóre z tych informacji zbieramy i wykorzystujemy za Pana/Pani zgodą, a inne celem realizacji uzasadnionych celów biznesowych komunikacji  z Panem/Panią i dostarczania Panu/Pani informacji dotyczących naszej działalności biznesowej. Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne.  Zawsze może Pan/Pani odmówić przekazania nam danych osobowych.  W przypadku gdy zdecyduje się Pan/Pani nie przekazywać nam danych osobowych, nie będziemy w stanie komunikować się z Panem/Panią i dostarczać Panu/Pani określonych informacji, produktów lub usług.  Jeżeli zebraliśmy Pana/Pani dane za Pana/Pani zgodą, zawsze może Pan/Pani wycofać zgodę, postępując zgodnie z instrukcjami przekazanymi w momencie udzielania zgody lub kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Informacji o polityce prywatności.

  Wykorzystujemy informacje zbierane podczas użytkowania przez Pana/Panią Witryn Baxter do uzasadnionych celów związanych z zarządzaniem, obsługą, konserwacją i zabezpieczaniem naszych witryn internetowych, systemów sieciowych i innych aktywów oraz dostarczaniem Panu/Pani funkcji i różnych funkcjonalności Witryn Baxter.  Możemy także tworzyć zbiory danych osobowych zebranych przez nas podczas użytkowania przez Pana/Panią Witryn Baxter, aby pomóc sobie w zrozumieniu zainteresowań odwiedzających i udoskonaleniu treści oraz wydajności naszych Witryn Baxter.  
 • Ponadto możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w procesie leczenia, aby zagwarantować najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, naszych produktów lub urządzeń medycznych.  Możemy również wykorzystywać dane osobowe celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych  lub regulacyjnych, w tym wywiązania się z właściwych zobowiązań dotyczących przechowywania, oraz celem:
  • zgłaszania działań niepożądanych, nadzoru nad bezpieczeństwem urządzeń, farmakoterapii i produktów oraz spełnienia innych zobowiązań dotyczących zgłaszania;
  • odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych, w tym spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub służb bezpieczeństwa, np. do zbadania oszustwa lub odpowiedzi na wniosek rządowy;
  • badania potencjalnych naruszeń lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas samych, użytkowników Witryn Baxter lub innych osób.
 • W przypadku gdy jest to dozwolone w przepisach prawa, możemy także poszerzać lub łączyć dotyczące Pana/Pani informacje, w tym dane osobowe, z dotyczącymi Pana/Pani informacjami pozyskanymi przez nas od stron trzecich w opisanych powyżej celach. Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą zostać wykorzystane do profilowania w opisanych powyżej celach. Może Pan/Pani wyrazić swój sprzeciw wobec automatycznego profilowania, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected] lub za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Wskażemy, jeżeli przekazanie określonych danych będzie dobrowolne i będzie Pan/Pani mógł/mogła wycofać swoją zgodę lub skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw do tych informacji w dowolnym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wykorzystania Pana/Pani danych osobowych do celów innych, niż opisane powyżej, poinformujemy Pana/Panią o konkretnych celach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i, w razie konieczności, podstawie ich przetwarzania podczas ich zbierania od Pana/Pani w zakresie wymaganym przez prawo.

W jaki sposób udostępniamy zbierane dane osobowe?

Udostępnianie danych spółkom stowarzyszonym i zależnym Baxter

Baxter jest globalną firmą i udostępnia dane osobowe swoim spółkom zależnym i stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.  Aby uzyskać więcej informacji na temat spółek stowarzyszonych i zależnych Baxter, należy skontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

Udostępnianie danych stronom trzecim świadczącym dla nas usługi

Udostępniamy Pana/Pani dane osobowe stronom trzecim, które świadcząc dla nas usługi, celem wsparcia naszej działalności biznesowej i funkcjonalności związanych z Witrynami Baxter, takich jak hostowanie naszych Witryn Baxter, świadczenie usług administrowania systemami informatycznymi oraz usług w zakresie obsługi użytkownika lub oferowanie usługi w zakresie obsługi klienta. Te strony trzecie mają zakaz wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w sposób inny niż celem świadczenia dla nas usług oraz wymagamy od nich zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Pana/Pani danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczeniodawców Baxter, należy skontaktować się z nami pod adresem: [wstawić adres e-mail dla danego kraju].

Udostępnianie danych w innych celach

Możemy także udostępniać Pana/Pani dane osobowe w celach związanych z leczeniem oraz aby zagwarantować najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, naszych produktów lub urządzeń medycznych.  Ponadto możemy udostępniać dane osobowe celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym m.in. naszych zobowiązań dotyczących zgłaszania działań niepożądanych, nadzoru nad bezpieczeństwem urządzeń, farmakoterapii i produktów oraz innych zobowiązań dotyczących zgłaszania lub odpowiedzi na zgodne z prawem wnioski władz publicznych, w tym spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub służb bezpieczeństwa (np. do zbadania oszustwa lub odpowiedzi na wniosek rządowy).  Możemy również udostępniać Pana/Pani dane osobowe stronom trzecim w razie konieczności zbadania potencjalnych incydentów związanych z naruszeniem danych bądź celem ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas samych, użytkowników naszych Witryn lub innych osób.

Baxter może zaangażować się w fuzję, przejęcie lub sprzedaż części lub wszystkich swoich aktywów (Transakcja), na które składają się Pana/Pani dane osobowe. W przypadku gdy Baxter zaangażuje się w Transakcję, otrzyma Pan/Pani powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub naszych Witryn Baxter o jakiejkolwiek zmianie w prawach własności, wykorzystaniu Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani możliwościach wyboru dotyczących danych osobowych.  Baxter nie sprzedaje Pana/Pani danych osobowych stronom trzecim.

Funkcje mediów społecznościowych

Witryny Baxter zawierają łącza przekierowujące do stron mediów społecznościowych Baxter zlokalizowanych na witrynach mediów społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Nasze strony na witrynach mediów społecznościowych podlegają polityce prywatności firmy, która ją dostarcza.

Fora/blogi

Niektóre z naszych Witryn Baxter oferują publicznie dostępne blogi lub fora społecznościowe. Należy mieć świadomość, że takich blogów lub forów społecznościowych nie obsługuje Baxter.  Wszystkie informacje zamieszczone w tych obszarach mogą czytać, zbierać i wykorzystywać inne osoby, które mają do nich dostęp.  Należy zapoznać się z politykami prywatności innych witryn, ponieważ nie mamy kontroli nad informacjami, które są przesyłane do lub zbierane przez te strony trzecie i nasza Informacja o polityce prywatności nie dotyczy działań podejmowanych na innych witrynach internetowych.

Łącza

Nasze Witryny Baxter mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, których praktyki dotyczące ochrony informacji mogą różnić się od naszych. Należy zapoznać się z politykami prywatności innych witryn, ponieważ nie mamy kontroli nad informacjami, które są przesyłane do lub zbierane przez te strony trzecie i nasza Informacja o polityce prywatności nie dotyczy działań podejmowanych na innych witrynach internetowych.

Międzynarodowe transfery Pana/Pani danych osobowych

Ze względu na fakt, iż Baxter to globalna spółka, korzysta ona z usług globalnych dostawców i podwykonawców oraz globalnych systemów i aplikacji informatycznych.  W związku z tym zbierane przez nas dane osobowe, które dotyczą Pana/Pani, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu poza Pana/Pani krajem zamieszkania, w którym mogą obowiązywać mniej rygorystyczne, w porównaniu z Pana/Pani krajem, prawa dotyczące ochrony danych lub które może w ogóle nie posiadać takich praw.

Jeżeli mieszka Pan/Pani na terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego („UE/EOG”), do Pana/Pani danych osobowych mają zastosowanie następujące warunki: Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane naszym spółkom stowarzyszonym na całym świecie oraz pracującym dla nas pracownikom i wykonawcom zlokalizowanym poza terytorium UE/EOG do celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności. W stosownych przypadkach podejmiemy prawnie wymagane na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) działania, aby zagwarantować, że wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne) celem ochrony Pana/Pani danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Może się Pan/Pani z nami skontaktować pod adresem: [email protected] lub korzystając z innych zamieszczonych poniżej danych kontaktowych, aby otrzymać kopię zabezpieczeń, które wprowadziliśmy celem ochrony Pana/Pani danych osobowych i praw do ochrony prywatności podczas przekazywania Pana/Pani danych osobowych poza terytorium UE/EOG.

Pana/Pani prawa

W pewnych okolicznościach na mocy miejscowych przepisów prawa dotyczących ochrony danych oraz pewnych miejscowych przepisów prawa (w tym rozporzązenia RODO) przysługują Panu/Pani prawa względem Pana/Pani danych osobowych. Te prawa różnią się w zależności od państwa/regionu. Te prawa mogą obejmować:  

 • W przypadku gdy wykorzystujemy lub udostępniamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o Pana/Pani zgodę, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym czasie. Należy zauważyć, że wycofanie przez Pana/Panią zgody nie wpłynie na zgodność z prawem naszego wykorzystania lub udostępniania takich informacji przed jej wycofaniem.
 • Może Pan/Pani wystosować wniosek o dostęp lub kopię Pana/Pani danych osobowych, w tym o informację, czy przechowujemy dotyczące Pana/Pani dane oraz o rodzaj i cel ich przechowywania. Może Pan/Pani również wystosować wniosek o informację, kto otrzymał Pana/Pani dane osobowe.
 • Może Pan/Pani zażądać sprostowania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że są one niedokładne lub niekompletne, bądź zażądać usunięcia Pana/Pani danych osobowych, o ile nie mamy prawnego obowiązku ich przechowywania lub obowiązujące przepisy prawa nie uprawniają nas do przechowywania ich w inny sposób.
 • Może Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz nie wyrazić zgody na ich usunięcie.
 • Może Pan/Pani zażądać dostarczenia Panu/Pani danych osobowych pozyskanych od Pana/Pani w oparciu o zgodę lub umowę celem ich dalszego przechowywania i ponownego wykorzystania przez Pana/Panią na osobisty użytek oraz poprosić nas o przekazanie ich innemu podmiotowi.    

Może Pan/Pani skorzystać ze swoich praw, uzyskując dostęp do profilu konta na konkretnej Witrynie Baxter, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub kontaktując się z Globalnym biurem ds. prywatności za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Ponadto w niektórych krajach przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwu wobec naszego wykorzystania i ujawniania Pana/Pani danych osobowych w określonych celach, w tym do naszych uzasadnionych interesów i w celach marketingu bezpośredniego.  Może Pan/Pani w dowolnym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, rezygnując z otrzymywania komunikatów promocyjnych i marketingowych zgodnie z instrukcjami rezygnacji zawartymi w konkretnym komunikacie.  W przypadku gdy nie jest Pan/Pani w stanie wyrazić swojego sprzeciwu w ten sposób, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub skontaktować się z nami, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych celem skorzystania z prawa do sprzeciwu. W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki określamy, że przetwarzanie służy naszym zgodnym z prawem interesom lub chęci wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego w oparciu o tę podstawę prawną należy skontaktować się z nami pod adresem: [email protected] lub korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych.  Jeżeli uważa Pan/Pani, że wykorzystujemy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, może Pan/Pani złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju.

Każdy wniosek związany z egzekucją praw rozpatrzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy zauważyć, że zależnie od okoliczności, niektóre z powyższych praw mogą nie mieć zastosowania.

Przechowywanie danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak zasadnie uznamy to za konieczne do realizacji celów określonych powyżej oraz tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa. Prosimy o kontakt, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących okresów przechowywania.

Osoby nieletnie

Witryny Baxter nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat i świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia. W przypadku gdy uważa Pan/Pani, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13. roku życia, należy się z nami skontaktować pod adresem: [email protected].  Zgodnie z prawem, jeżeli zbieramy dane osobowe od osoby nieletniej w wieku co najmniej 13 lat w oparciu o zgodę, wymagamy zgody rodzica.

Technologie śledzenia, z których korzystamy

Witryny Baxter korzystają z różnych technologii celem dostarczenia Panu/Pani określonych usług lub funkcjonalności.

Pliki cookie

Tak jak wiele witryn internetowych, Witryny Baxter korzystają z „plików cookie”. Plik cookie to niewielki plik przekazywany na twardy dysk Pana/Pani komputera celem udoskonalenia treści (np. pomaga nam ustalić, które części witryny są popularne, a które mniej popularne, żebyśmy mogli poprawić te obszary w przyszłości) oraz dostosowania treści witryny internetowej do osób, które ją odwiedzają. Nie będziemy łączyć informacji pozyskanych dzięki plikom cookie z przekazanymi nam przez Pana/Panią danymi osobowymi. Może Pan/Pani zmieć ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie lub powiadamiała Pana/Panią, gdy plik cookie zostaje umieszczony na Pana/Pani komputerze.

Tak jak większość witryn internetowych, zbieramy pewne dane w sposób automatyczny. Mogą one obejmować adresy protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, dostawcę usług internetowych (Internet service provider, ISP), strony przekierowujące/wyjściowe, pliki wyświetlane na witrynie (np. strony HTML, grafiki itp.), system operacyjny, datę/godzinę odwiedzin i/lub dane sekwencji otwieranych stron celem zbiorczej analizy trendów i administracji witryną.  Adresy IP i inne dane, które zbieramy automatycznie, mogą być uważane w pewnych krajach za dane osobowe.  

Wykorzystanie plików cookie może się różnić w zależności od wyjątkowych funkcji witryn internetowych Baxter. W związku z tym należy zapoznać się warunkami ochrony prywatności określonych witryn internetowych Baxter, które Pan/Pani odwiedza, celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie na danej witrynie internetowej Baxter.

Ogólnie rzecz biorąc, korzystamy z plików cookie (i innych określonych poniżej technologii) w następujących celach:

 • aby świadczyć usługę: plik cookie może zostać wykorzystany celem zapewnienia Panu/Pani określonej usługi. Na przykład, w przypadku gdy loguje się Pan/Pani do części naszej witryny, do której dostęp jest ograniczony, tworzymy tymczasowy plik sesji, aby potwierdzić Pana/Pani uprawnienia. Na informacje zawarte w tych plikach cookie składają się przypadkowe dane wykorzystywane przez serwer do uwierzytelniania żądań przeglądarki związanych z tą konkretną sesją. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani nie akceptować tymczasowego pliku cookie, nie będzie Pan/Pani w stanie poruszać się po tych aplikacjach internetowych. Ponadto korzystamy z plików cookie, gdy odwiedza Pan/Pani naszą witrynę internetową i prosi nas o dokumentację czy odpowiedź. Podczas wypełniania formularza może mieć Pan/Pani możliwość zezwolenia naszej witrynie internetowej na dostarczenie pliku cookie na Pana/Pani lokalny twardy dysk. Może Pan/Pani wybrać opcję otrzymania takiego pliku cookie, aby zaoszczędzić czas podczas wypełniania formularzy i/lub ponownych odwiedzin na naszej witrynie internetowej. Może Pan/Pani kontrolować wykorzystanie plików cookie z poziomu przeglądarki, ale w przypadku gdy zdecyduje się Pan/Pani wyłączyć pliki cookie, może to ograniczyć możliwość korzystania przez Pana/Panią z pewnych cech lub funkcji naszej witryny internetowej lub usługi;

 • aby ułatwić korzystanie z witryny internetowej: w przypadku wykorzystania pliku cookie nasza witryna internetowa będzie w stanie zapamiętać informacje dotyczące Pana/Pani preferencji i kolejności przeglądania stron, dopóki nie zamknie Pan/Pani otwartego okna przeglądarki (w przypadku gdy plik cookie jest tymczasowy) bądź nie wyłączy lub usunie pliku cookie. Wielu użytkowników woli korzystać z plików cookie, aby pomóc sobie w płynnym poruszaniu się po witrynie internetowej; 
 • aby zrozumieć osoby odwiedzające naszą witrynę: Podczas wizyt na naszej witrynie nasze komputery mogą automatycznie zbierać zbiorcze dane statystyczne dotyczące zachowań osób, które ją odwiedzają. Możemy monitorować dane statystyczne oraz inne informacje, takie jak liczba osób odwiedzających naszą witrynę, adres IP użytkownika, odwiedzane strony, domeny, z których osoby odwiedzające wchodzą na naszą witrynę, wykorzystywane przeglądarki oraz sposób przeglądania naszej witryny internetowej. Dane dotyczące Pana/Pani wizyt wykorzystujemy wyłącznie w celach związanych z tworzeniem zestawień. Wykorzystujemy dane statystyczne, aby pomóc sobie w zrozumieniu zainteresowań naszych odwiedzających i udoskonaleniu treści oraz wydajności naszej witryny internetowej.
 • Na swoich witrynach internetowych Baxter może udostępniać wbudowane filmy.  Takie wbudowane filmy są hostowane przez zewnętrznych dostawców plików wideo, w tym m.in. Youtube (Google).  W przypadku gdy kliknie Pan/Pani przycisk „odtwarzaj” we wbudowanym filmie na witrynie internetowej Baxter, zewnętrzny dostawca plików wideo może uznać, że zgadza się Pan/Pani na wykorzystywanie plików cookie właściwych temu dostawcy.

Funkcja „Nie śledź”

Baxter nie śledzi użytkowników na tej ani na zewnętrznych witrynach internetowych celem dostarczania reklamy ukierunkowanej i w związku z tym nie odpowiada na sygnały funkcji „Nie śledź” (Do Not Track, DNT). Niemniej jednak niektóre zewnętrzne witryny śledzą Pana/Pani aktywność internetową, gdy dostarczają Panu/Pani treści, co umożliwia im dostosowanie się do Pana/Pani zainteresowań.

Sygnały nawigacyjne

Nasze strony internetowe zawierają obrazy elektroniczne (zwane „gifami jednopikselowymi” lub „sygnałami nawigacyjnymi”), które umożliwiają nam liczenie odsłon stron lub dostęp do naszych plików cookie. Ogólnie rzecz biorąc, każdy elektroniczny obraz wyświetlany w ramach witryny internetowej, w tym baner reklamowy, może działać jak sygnał nawigacyjny. Sygnały nawigacyjne to zwykle bardzo małe, podobne do banerów, pliki o rozmiarze 1 x 1 piksel, ale ich obecność można łatwo zidentyfikować w przeglądarce Internet Explorer, klikając „Wyświetl”, a następnie „Źródło”. Sygnały nawigacyjne są również małe z tego powodu, aby nie zajmować cennego miejsca na ekranie komputera, które można lepiej wykorzystać do wyświetlania pomocnych treści. Możemy także załączać sygnały nawigacyjne do newsletterów zawierających grafiki, które są wysyłanye do subskrybentów, celem sprawdzenia, ile z nich przeczytano. Ponadto niektóre sieci reklamowe dostarczające reklamy na naszych witrynach internetowych mogą wykorzystywać sygnały nawigacyjne w ramach swoich wyraźnie widocznych banerów reklamowych. Nasze sygnały nawigacyjne nie zbierają, nie monitorują ani nie udostępniają żadnych danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę internetową. To wyłącznie technika, z której korzystamy celem tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk dotyczących wykorzystania witryny internetowej.

Adresy protokołu internetowego (IP)

Adresy protokołu internetowego (IP) są unikalnymi identyfikatorami przypisywanymi automatycznie do każdego komputera, który loguje się do Internetu. Zbieramy dane dotyczące adresu IP wszystkich osób odwiedzających nasze Witryny i rejestrujemy je wyłącznie do celów związanych z administrowaniem systemem. Adresów IP nie wykorzystuje się w celach identyfikacji tożsamości. Te informacje pomagają nam przygotowywać zbiorcze dane demograficzne i inne dane dotyczące wykorzystania tej witryny oraz udoskonalać jej funkcje. Nie łączymy adresów IP z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację tożsamości danej osoby.

Google Analytics

Google Analytics stanowi część Witryn Baxter. Korzystając z plików cookie, Google Analytics zbiera i przechowuje dane, takie jak czas wizyty, odwiedzone strony, czas wizyty na każdej stronie Witryn Baxter, adres IP oraz rodzaj systemu operacyjnego urządzeń wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do Witryny Baxter. Pobierając i korzystając z dostarczonej przez Google wtyczki do przeglądarki (dostępnej pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), może Pan/Pani zrezygnować z funkcji Google Analytics.

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy zasadne i właściwe środki bezpieczeństwa celem ochrony wszystkich dotyczących Pana/Pani danych osobowych otrzymywanych za pośrednictwem Witryn Baxter przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą. Utrzymujemy zasadne standardy bezpieczeństwa celem ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, może się Pan/Pani z nami skontaktować pod adresem: [email protected] lub korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych.

Sposób składania skargi

Baxter zobowiązała się zagwarantować, że skargi i spory dotyczące praktyk związanych z ochroną prywatności Baxter będą badane i rozwiązywane. Z tego powodu opracowaliśmy procedurę obsługi skarg dotyczących prywatności. Naszym celem jest rozpatrzenie wszystkich skarg według tej procedury.

Baxter szanuje Pana/Pani prywatność i jeżeli złożył/a Pan/Pani skargę w Baxter, problem jest rozpatrywany zgodnie z Procesem obsługi skarg, który ma na celu zbadanie i podjęcie działań, aby rozwiązać Pana/Pani skargę.

Pytania lub skargi dotyczące prywatności można składać do Baxter pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Informacji o polityce prywatności, naszych praktyk w zakresie przetwarzania informacji lub innych aspektów związanych z ochroną prywatności i bezpieczeństwem Pana/Pani danych osobowych należy skontaktować się z nami pod adresem: [email protected].

Można także wysłać wiadomość e-mail do naszego Inspektora ds. ochrony danych na adres: [email protected] lub skontaktować się z nim za pośrednictwem faksu 224-948-2876, naszej Infolinii ds. etyki i zgodności z przepisami 1-844-294-5418 lub pocztą tradycyjną pod adresem: Baxter International Inc., ATTN: Chief Privacy Officer/Data Protection Officer, Global Privacy Office, 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL USA 60015.

Ponadto można się z nami skontaktować pod adresem: [email protected]; Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.

Zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności w celu opisania nowych funkcji Witryny, oferowanych przez nas produktów lub usług oraz tego, w jaki sposób może to wpłynąć na wykorzystywanie przez nas dotyczących Pana/Pani informacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności, opublikujemy powiadomienie na tej Witrynie przed wejściem tych zmian w życie. Zachęcamy do regularnego przeglądania tej strony, aby uzyskać najnowsze informacje na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.  Nie będziemy wykorzystywać Pana/Pani danych osobowych w sposób znacząco odbiegający od uzgodnionego ani ujawniać ich innemu podmiotowi wykorzystującemu Pana/Pani dane osobowe do własnych celów takiego podmiotu, chyba że powiadomimy o tym Pana/Panią i tym samym będzie Pan/Pani miał/-a możliwość wyrażenia sprzeciwu.