Opieka nefrologiczna

Opieka nefrologiczna

Nasza misja to wprowadzanie rewolucyjnych zmian w terapii nerkozastępczej, które przyniosą jeszcze lepsze efekty na każdym etapie leczenia dzięki zastosowaniu najwyższych standardów i najlepszego dostępu do opieki.

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest coraz powszechniejszym globalnym problemem, który wymaga większej uwagi. Według naszych szacunków liczba pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN) wynosi aż 4 miliony na całym świecie, przy czym liczba niezdiagnozowanych osób może przekraczać kolejnych kilka milionów. Wszystko wskazuje na to, że te liczby będą rosnąć z roku na rok. Wzrost liczby pacjentów nie przekłada się na wzrost nakładów czasu i finansów. Wiemy, że specjalistom zależy na znaczących innowacjach i usługach, które zapewnią jeszcze lepsze rezultaty leczenia dla jeszcze większej liczby pacjentów.

Od ponad 60 lat współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie nefrologii nad opracowaniem pionierskich rozwiązań w opiece nad pacjentami poddawanymi hemodializie (HD) i dializie otrzewnowej (DO). Nieustająco dążymy do tworzenia pionierskich rozwiązań, czego dowodem są nowe terapie, takie jak hemodializa rozszerzona (HDx) czy zdalne zarządzanie terapią.

Przełomowe rozwiązania w globalnym leczeniu nerkozastępczym.

Dostęp

Nasze rozwiązania pomagają zwiększyć dostęp do opieki zdrowotnej na wiele sposobów, jak choćby przez dostarczenie technologii i usług umożliwijących leczenie w różnych miejscach (w domu jak i w stacji dializ) oraz poprawę efektywności prowadzenia terapii.

 

Jakość

Naszą misją jest zapewnienie najwyższej jakości opieki zdrowotnej. Wierzymy, że o ile obecne modele opieki są wystarczająco dobre, można je ulepszać poprzez wprowadzanie znaczących innowacji.  

Uproszczenie prowadzenia terapii

Innowacja polega na uproszczeniu prowadzenia terapii pracownikom ochrony zdrowia, co może się przyczynić do zmniejszenia psychicznego i fizycznego obciążenia leczeniem.

Nurse looking at a tablet

Innowacyjne rozwiązanie platformy do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE.

Platforma SHARESOURCE daje większe możliwości leczenia umożliwiając sprawdzenie, czy pacjenci korzystający z dializy domowej przestrzegają zaleceń lekarza i podejmowanie decyzji o ewentualnej wczesnej interwencji. Platforma do zdalnego monitorowania i zarządzania pacjentami jest jedyną dostępną na całym świecie technologią komunikacji dwukierunkowej z poziomu kliniki, włącznie z funkcją zdalnej zmiany przepisu terapii. Pacjenci stosujący system automatycznej dializy otrzewnowej z platformą SHARESOURCE czują się pewniej korzystając z terapii w domu1. Pracownicy ochrony zdrowia odnotowują wzrost liczby prewencyjnych konsultacji z pacjentami oraz modyfikacji przepisu terapii z zastosowaniem ADO2-3, które pomagają w minimalizowaniu ryzyka powikłań mogących skutkować hospitalizacją. Pracownicy ochrony zdrowia zauważają również zmniejszone zużycie środków i mniejsze obciążenie personelu medycznego, a co za tym idzie niższe koszty4. Platforma SHARESOURCE jest oferowana z naszym systemem HOMECHOICE CLARIA do ADO.

Promowane produkty

HOMECHOICE CLARIA z platformą SHARESOURCE

HOMECHOICE CLARIA z platformą SHARESOURCE w leczeniu nerkozastępczym.

System HOMECHOICE CLARIA do ADO z platformą do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE jest wyposażony w funkcje ułatwiające obsługę, które pomagają pacjentom ze schyłkową niewydolnością nerek w prowadzeniu terapii metodą dializy otrzewnowej w warunkach domowych, zapewniając im jednocześnie zdalne połączenie z pracownikami ochrony zdrowia.

HOMECHOICE CLARIA do ADO z platformą do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE jest dopuszczony do obrotu w wybranych krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

Aby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe stosowanie systemu HOMECHOICE CLARIA z platformą zdalnego zarządzania pacjentami SHARESOURCE oraz dializatora THERANOVA, należy się zapoznać z odpowiednią instrukcją obsługi, podręcznikiem użytkownika lub przewodnikiem użytkownika.

Powiązane nagłówki