HOMECHOICE CLARIA z platformą SHARESOURCE w leczeniu nerkozastępczym.

HOMECHOICE CLARIA z platformą SHARESOURCE w leczeniu nerkozastępczym.

HOMECHOICE CLARIA do ADO z platformą do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE jest dopuszczony do obrotu w wybranych krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.

HOMECHOICE CLARIA z platformą SHARESOURCE

System HOMECHOICE CLARIA do ADO z platformą do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE jest wyposażony w funkcje ułatwiające obsługę, które pomagają pacjentom ze schyłkową niewydolnością nerek w prowadzeniu terapii metodą dializy otrzewnowej w warunkach domowych, zapewniając im jednocześnie zdalne połączenie z pracownikami ochrony zdrowia.

System HOMECHOICE CLARIA do ADO powstał na bazie wiodącego na rynku systemu HOMECHOICE. Różnice polegają między innymi na dodaniu funkcji ułatwiających obsługę oraz platformy do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE. System ten powstał z myślą o zredukowaniu czasu, jaki pacjenci i personel medyczny poświęcali na ręczne wprowadzanie danych pacjenta i danych klinicznych. Wprowadzone ustawienia pobierają i porządkują dane pacjenta przeznaczone do wglądu dla personelu medycznego w postaci łatwo dostępnego raportu.

Platforma SHARESOURCE pozwala pracownikom ochrony zdrowia bezpiecznie przeglądać dane terapeutyczne ostatnich dializ przeprowadzanych przez pacjentów w warunkach domowych, które są automatycznie zbierane po każdej wykonanej dializie otrzewnowej. Na podstawie tych informacji personel medyczny może podejmować działania, takie jak zdalne dostosowanie przepisu terapii, bez konieczności wizyty pacjentów w klinice.

 

Cechy produktu

Zdalne zarządzanie terapią

Platforma do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE otwiera nowe możliwości pracownikom ochrony zdrowia, pozwalając na sprawdzenie, czy pacjenci korzystający z dializy domowej przestrzegają zaleceń lekarza oraz na podejmowanie decyzji o ewentualnej wczesnej interwencji.   Pacjenci stosujący system automatycznej dializy otrzewnowej z platformą SHARESOURCE czują się pewniej, wykonując dializę samodzielnie1. Personel medyczny odnotowuje wzrost liczby prewencyjnych konsultacji z pacjentami oraz modyfikacji przepisu terapii z zastosowaniem ADO2-3, które pomagają w minimalizowaniu ryzyka powikłań mogących skutkować hospitalizacją. Pracownicy ochrony zdrowia odnotowują również zmniejszone zużycie środków i mniejsze obciążenie personelu medycznego, a co za tym idzie niższe koszty4.

Funkcje opracowane z myślą o pacjentach

System HOMECHOICE CLARIA składa się z dwuwierszowego wyświetlacza zapewniającego lepszą widoczność oraz uniwersalnego interfejsu dostępnego w 38 językach.

Bezpieczeństwo i elastyczność

Szeroki zakres opcji oraz elastyczna konfiguracja umożliwia dostosowanie terapii do potrzeb większości pacjentów.

Aby zagwarantować bezpieczne i prawidłowe stosowanie systemu HOMECHOICE CLARIA z platformą do zdalnego zarządzania terapią SHARESOURCE, należy się zapoznać z odpowiednią instrukcją obsługi, podręcznikiem użytkownika lub przewodnikiem użytkownika.