Partnerzy i dostawcy

Partnerzy i dostawcy

Współpraca z firmą Baxter.

Współpracujemy z partnerami i dostawcami nad innowacyjnymi produktami i terapiami dla pacjentów i świadczeniodawców usług zdrowotnych na całym świecie, które ratują i podtrzymują życie.

Zobowiązujemy się do nieustannego poszukiwania nowych sposobów optymalizacji oddziaływania naszej firmy na środowisko oraz promowania różnorodności dostawców, a jednocześnie motywujemy do opracowania innowacji wychodzących naprzeciw niespełnionym potrzebom pacjentów w zakresie opieki zdrowotnej zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Dostawcy firmy Baxter

Wprowadzając zrównoważone praktyki do naszych procedur zakupowych, rozważamy kilka czynników środowiskowych i społecznych. We współpracy z dostawcami poszukujemy możliwości poprawy naszych wyników w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym mniejszego zużycia energii, mniejszej emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia ilości odpadów. Promujemy również szanowanie praw człowieka przez wszystkich naszych dostawców i zwiększamy możliwości zakupu od drobnych przedsiębiorców, firm będących własnością mniejszości, kobiet, osób ze społeczności LGBT, niepełnosprawnych oraz weteranów w ramach programu rozpoznawania dostawców o odpowiednich kwalifikacjach.

Nowi dostawcy

Przy wyborze i ocenie dostawców bierzemy pod uwagę cenę, jakość, kryteria środowiskowe i inne czynniki. Takie podejście ma na celu opracowanie planów zrównoważonego rozwoju i budowanie solidnych relacji we wszystkich obszarach naszego łańcucha dostawców.