Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Dbamy o tworzenie i przestrzeganie najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Dzięki temu cieszymy się zaufaniem inwestorów, społeczności lokalnych, organizacji rządowych i pozarządowych oraz tych reprezentujących pacjentów.

Zaufanie to w coraz większym stopniu opiera się na strukturze firmy, zarządzie, wytycznych, kulturze i zachowaniu nie tylko kierowników czy dyrektorów, ale również wszystkich pracowników. Z dumą utrzymujemy najwyższe standardy ładu korporacyjnego.

Zarząd

Ład korporacyjny traktujemy w Baxter z najwyższą powagą . Dlatego nieustannie dbamy o wdrażanie i zachowanie takich zasad zarządzania organizacją, które uwzględniają potrzeby pracowników, społeczności, klientów i interesariuszy.

Kwestie związane z ładem korporacyjnym

Nasze podejście do ładu korporacyjnego wyrażają między innymi kluczowe wytyczne i zasady, które opisaliśmy poniżej. Zasady te obowiązują członków zarządu oraz wszystkich pracowników firmy Baxter i zawierają: wytyczne ładu korporacyjnego - kodeks postępowania oraz Politykę dotyczącą handlu papierami wartościowymi. Wszystkie te dokumenty wpisują się w nasze zobowiązanie do uczciwego postępowania w każdym obszarze naszej działalności. Można tu również znaleźć informacje dotyczące kwestii etyki i zgodności z prawem w firmie Baxter (w tym firmowej Infolinii do spraw etyki i zgodności z prawem).

Informacje dla inwestorów

Zapewniamy wyczerpujące informacje finansowe dla udziałowców. Zobacz nasz coroczny raport i oświadczenie dla udziałowców, uzyskaj dostęp do informacji i transakcji, oficjalnych dokumentów i programów rzeczowo-finansowych, lub sprawdź kalendarz wydarzeń dla inwestorów.

Sprawozdania SEC i transakcje poufne

Uzyskaj dostęp do wszystkich sprawozdań SEC Baxter.

Sprawozdania te dotyczą pewnych transakcji papierów wartościowych firmy Baxter z udziałem dyrektorów i niektórych członków kierownictwa firmy. 

Kwestie związane z ładem korporacyjnym

Wytyczne w ramach ładu korporacyjnego

W 1995 r. byliśmy jedną z pierwszych firm, które przyjęły wytyczne w ramach ładu korporacyjnego. Firma Baxter nieustannie przeprowadza ponowne analizy naszych praktyk i wyznacza nowe standardy. Aktualna wersja wytycznych w ramach ładu korporacyjnego odzwierciedla ten proces.

Wytyczne w ramach ładu korporacyjnego>

Kodeks postępowania

Firmowy Program etyki i zgodności, który jest ściśle związany z naszym podejściem do procesów decyzyjnych opartych na wartościach. Jest to powszechnie ceniona inicjatywa oparta na uczciwości. Kodeks postępowania firmy Baxter jest przewodnikiem dla naszych pracowników i dostawców, który jest dostępny w wielu wersjach językowych i zawiera uniwersalne zasady, na których opiera się nasza działalność.

  Dowiedz się więcej >

  Polityka dotycząca handlu papierami wartościowymi

  Federalne i państwowe przepisy dotyczące papierów wartościowych nakładają ważne ograniczenia na osoby wykorzystujące poufne informacje firmy w zakresie prowadzonych przez nie transakcji papierów wartościowych. Osobą taką jest pracownik firmy Baxter, który zna istotne informacje o charakterze poufnym dotyczące firmy Baxter, a w niektórych przypadkach — innych firm.

   Pobierz Politykę dotyczącą handlu papierami wartościowymi>

   Etyka i zgodność

   Zobowiązanie Baxter do uczciwego działania to coś więcej niż tylko odpowiednie zarządzanie finansami, relacje w miejscu pracy czy praca na rzecz ludzi. Wymaga ono od liderów właściwej struktury, by prowadzić organizację w sposób etyczny.

   Dowiedz się więcej na temat sposobu, w jaki Baxter wplata uczciwość w swoją kulturę>

   Nasza Infolinia do spraw etyki i zgodności z prawem jest niezależnym telefonicznym i internetowym zasobem, z którego mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, dostawcy, klienci oraz inni interesariusze firmy Baxter, którzy poszukują wytycznych dotyczących potencjalnych problemów w zakresie etyki i zgodności w firmie albo chcą zgłosić takie problemy.

   Komisje i regulaminy zarządu