Współpraca partnerska z uczelniami

Współpraca partnerska z uczelniami

Dzięki naszym relacjom z uczelniami i instytutami współpracujemy z najważniejszymi światowymi innowatorami, w celu poznania niespełnionych potrzeb w zakresie opieki medycznej, tworzenia i wdrażania nowych idei. 

Nasza misja ratowania i podtrzymywania życia jest dla nas kompasem i siłą napędową naszego zaangażowania w odkrywanie nowych produktów i rozwiązań terapeutycznych, które poprawiają skuteczność leczenia i jakość życia pacjentów.

W ramach realizacji tej misji nasz zespół specjalistów ds. badań i rozwoju nieustannie dba o współpracę z uczelniami i instytutami z całego świata, aby sprostać zapotrzebowaniu na produkty wysokiej jakości oraz nowe skuteczne terapie. Partnerstwo z tymi organizacjami umożliwia naszym badaczom współpracę przy tworzeniu terapii i produktów, które ratują i podtrzymują życie.

Wiadomości dotyczące współpracy partnerskiej

Firma Baxter oraz Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne ogłaszają nawiązanie współpracy mającej na celu rozwiązanie problemu rosnącej liczby przypadków zapadania na chorobę nerek

Baxter i MATTER, inkubator rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej zrzeszający społeczność innowatorów, którego siedziba znajduje się w Chicago, ogłasza nawiązanie nowej współpracy mającej na celu opracowanie nowatorskich rozwiązań, które mają poprawić skuteczność i jakość opieki zdrowotnej. Współpraca ta zakłada połączenie zespołów ds. planowania strategicznego i rozwoju produktów firmy Baxter z siecią przedsiębiorców i twórców innowacyjnych rozwiązań współpracujących z MATTER. Celem tej współpracy będzie rozwój nowych koncepcji, produktów i technologii, które wprowadzą istotne zmiany w opiece zdrowotnej.

Firma Baxter i MATTER — inkubator rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej — nawiązują współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań skupionych na potrzebach pacjentów

Baxter i MATTER, inkubator rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej zrzeszający społeczność innowatorów, którego siedziba znajduje się w Chicago, ogłasza nawiązanie nowej współpracy mającej na celu opracowanie nowatorskich rozwiązań, które mają poprawić skuteczność i jakość opieki zdrowotnej. Współpraca ta zakłada połączenie zespołów ds. planowania strategicznego i rozwoju produktów firmy Baxter z siecią przedsiębiorców i twórców innowacyjnych rozwiązań współpracujących z MATTER. Celem tej współpracy będzie rozwój nowych koncepcji, produktów i technologii, które wprowadzą istotne zmiany w opiece zdrowotnej.

Firma Baxter i klinika Mayo nawiązują współpracę w zakresie działań badawczo-rozwojowych, które zrewolucjonizują opiekę nad pacjentami

Firma Baxter oraz klinika Mayo ogłaszają nawiązanie nowej współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań w rozmaitych obszarach terapeutycznych, w których liczne potrzeby pacjentów pozostają niezaspokojone. Współpraca ta połączy doświadczenie kliniczne oraz wiedzę ekspertów firmy Baxter w zakresie rozwoju produktów z zespołem lekarzy i badaczy współpracujących z kliniką Mayo w celu prowadzenia prac rozwojowych nad nowymi technologiami oraz terapiami, które zrewolucjonizują opiekę nad pacjentami. Ich pierwszy projekt będzie dotyczyć choroby nerek. Kolejne projekty są planowane w innych obszarach.

Firma Baxter nawiązuje współpracę z Centrum Ramot przy Uniwersytecie Telawiwskim Ramot oraz Centrum Medycznym Sourasky Tel Awiw w celu wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie chirurgii na rynki całego świata

Firma Baxter oraz Centrum Współpracy z Biznesem Ramot działające przy Uniwersytecie Telawiwskim (TAU) ogłaszają zawarcie nowych umów licencyjnych dotyczących między innymi wspólnej realizacji globalnych projektów badawczych oceniających liczne technologie, nad którymi aktualnie pracuje uniwersytet we współpracy z Centrum Medycznym Sourasky Tel Awiw (TASMC). Rola firmy Baxter w tej współpracy polegać będzie na wspomaganiu TAU i TASMC w komercjalizacji wczesnego etapu prac badawczych, aby ostatecznie umożliwić wprowadzenie na rynek najnowszych innowacji w zakresie opieki chirurgicznej.