Baxter Ventures

Baxter Ventures

Baxter Ventures to organizacja utworzona przez firmę Baxter International Inc. w roku 2011, która korzysta z ponad 85 lat doświadczenia swojego założyciela w zakresie wspierania innowacji w opiece zdrowotnej oraz ratowaniu i podtrzymywaniu życia.

Nasze inwestycje skupiamy na obszarach stanowiących uzupełnienie obecnie stosowanych rozwiązań w intensywnej terapii, żywieniu medycznym, opiece nefrologicznej i chirurgicznej, ale również na rozwoju przełomowych technologii w innych obszarach.

Male and female physicians collaborating in a lab

Filozofia inwestowania​

Baxter Ventures inwestuje w firmy prowadzące prace nad innowacyjnymi technologiami, produktami i terapiami, które zapewniają szybszy rozwój i jeszcze lepszy dostęp do opieki nad pacjentami. Każda potencjalna inwestycja jest poddawana rygorystycznej ocenie mającej na celu określenie, czy może ona rozwiązać niespełnione potrzeby kliniczne i zapewnić zrównoważony rozwój firmy w dłuższej perspektywie.

Do naszych obszarów zainteresowania należą:

 • Rozwiązania i terapie stosowane w leczeniu szpitalnym
 • Critical Care
 • Surgical Care
 • Urządzenia medyczne
 • Narzędzia do monitorowania i diagnostyki
 • Medication Delivery and Management
 • Narzędzia oparte na technologiach przeznaczonych do stosowania w aptekach
 • Renal Therapies
 • Technologie z zakresu informacji w opiece zdrowotnej

Skontaktuj się z nami

Prosimy o dołączenie poniższych jawnych informacji. W przypadku zainteresowania propozycją i uznania, że kwalifikuje się do inwestycji, skontaktujemy się z Państwem.

 • Nazwa firmy, imię i nazwisko głównej osoby kontaktowej oraz dane kontaktowe
 • Skrócony, jawny opis lub ogólne informacje dotyczące materiału

Aby przesłać propozycję, należy kliknąć poniższy link.