Dostęp do opieki medycznej

Dostęp do opieki medycznej

W sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych zobowiązujemy się do: współpracy z naszymi partnerami i oferowania darowizn w postaci produktów i zasobów, poprawy dostępu do opieki zdrowotnej dzięki naszym relacjom partnerskim z publicznymi i prywatnymi placówkami służby zdrowia oraz wspierania tych inicjatyw, które rozwijają aktualną praktykę kliniczną i poszerzają możliwości leczenia pacjentów.

Baxter-donated products arriving in Puerto Rico with Americares Emergency Response Flight. Photo Credit: Alejandro Granadillo/Americares.

Darowizny produktów

Realizując działalność dobroczynną fundacji, proaktywnie współpracujemy z organizacjami świadczącymi pomoc humanitarną — Americares, Direct Relief i Partners in Health — aby jako pierwsi przekazywać w darze produkty w czasie kryzysu i spełniać bieżące potrzeby pominiętych społeczności. 

W tym celu opracowaliśmy strategię przekazywania darów z linii produkcyjnej do potrzebujących opartą na najlepszych praktykach, w ramach której uwzględniamy spełnianie priorytetowych potrzeb zgłaszanych przez współpracujące z nami organizacje w naszych planach produkcyjnych i dystrybucyjnych. Dzięki temu podopieczni tych organizacji mają dostęp do najbardziej potrzebnych produktów firmy Baxter.

Jesteśmy również dumnym członkiem Partnership for Quality Medical Donations (PQMD) — wyjątkowego zrzeszenia organizacji typu non-profit oraz firm kierujących rozwojem i propagujących wysokie standardy w zakresie darowizny materiałów i usług medycznych. 

Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości organizacji Americares.

Nagrody przyznawane przez Fundację Międzynarodową Baxter

Nagroda im. Fostera G. McGaw

Foster G. McGaw Prize LogoNagroda im. Fostera G. McGaw jest przyznawana organizacjom świadczącym opiekę zdrowotną za wyjątkowe zaangażowanie w działalność na rzecz poprawy zdrowia i dobrobytu świadczeniobiorców poprzez innowacyjną współpracę z całą społecznością.

Coroczną nagrodę w wysokości 100 000 USD dla zwycięskiej organizacji oraz 10 000 USD dla trzech finalistów przyznaje Stowarzyszenie Szpitali Amerykańskich (AHA).

Dowiedz się więcej >

Laureat edycji 2017

Laureat edycji 2016

Nagroda im. Williama B. Grahama

William B. Graham Prize Award LogoNagroda im. Williama B. Grahama jest przyznawana krajowym lub międzynarodowym zespołom prowadzącym badania naukowe za osiągnięcia w zakresie wykorzystania metod analitycznych na potrzeby badania i oceny organizacji, finansowania lub świadczenia opieki zdrowotnej.

Nagrodę w wysokości 50 000 USD przyznaje corocznie Stowarzyszenie na rzecz Programów Uniwersyteckich w zakresie Administracji opieki zdrowotnej (AUPHA).

Dowiedz się więcej >

2018 Recipient >

Laureat edycji 2017 >

Nagroda wydawnictwa Episteme

Episteme Award LogoNagroda wydawnictwa Episteme jest przyznawana za wyjątkowe badania naukowe przeprowadzane przez pielęgniarkę. Celem tej nagrody jest uhonorowanie wyjątkowego wkładu pielęgniarek w sektorze opieki zdrowotnej.

Nagrodę w wysokości 15 000 USD przyznaje co dwa lata stowarzyszenie Sigma Theta Tau za zasługi personelu pielęgniarskiego.

Dowiedz się więcej >

Laureat edycji 2017 >

Laureat edycji 2015 >