Programy na rzecz społeczności lokalnych

Programy na rzecz społeczności lokalnych

Misją firmy Baxter jest ratowanie i podtrzymywanie życia oraz budowanie silnych społeczności.

Każdego dnia staramy się pozytywnie wpływać na życie osób, które zaufały oferowanym przez nas rozwiązaniom oraz kształtować społeczności, w których żyjemy I funkcjonujemy.

  Baxter Volunteerism

  Wolontariat

  Aktywnie angażujemy się w kształtowanie naszych społeczności oraz w tworzenie miejsc pracy, w której nasi koledzy mogą się spełniać zawodowo i pracować na rzecz innych. Angażujemy swój czas i zasoby w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym oraz w tworzenie trwałych rozwiązań, które pomagają sprostać wyzwaniom współczesności.

  Wolontariat w roku 2017 w liczbach:

  • 1200 wydarzeń społecznościowych w 38 krajach
  • 57 000 godzin wolontariatu

  Programy zaangażowania pracowników firmy Baxter

  Scholarship Image

  Stypendia

  Program stypendialny Fundacji Międzynarodowej Baxter oferuje wznawiane stypendia przeznaczone na kształcenie pomaturalne dla dzieci pracowników naszej firmy na całym świecie. Środki te są przeznaczone na edukację na studiach pierwszego stopnia i są uzależnione od wyników w nauce. Wszystkie wnioski są oceniane przez zewnętrzną agencję.

  Baxter employees painting a wall

  Wsparcie finansowe dla ludzi czynu

  Program wspierania organizacji charytatywnych „Pieniądze dla ludzi czynu” zakłada przekazywanie dotacji na rzecz wybranych przez naszych pracowników inicjatyw charytatywnych z całego świata w kwocie odpowiadającej ilości czasu, jaki nasi pracownicy przeznaczyli na wolontariat. Na przykład dziesięć godzin pracy charytatywnej może zasilić konto fundacji dotacją w kwocie 100 USD.

  Image of a doctor examining a young girl

  Program pomocy pracownikom dotkniętym przez klęski żywiołowe działający w firmie Baxter

  Fundusz pomocy pracownikom firmy Baxter dotkniętym przez klęski żywiołowe firmy Baxter powstał w celu pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w następstwie szkód w mieniu spowodowanych klęską żywiołową. Fundusz jest zasilany głównie wpłatami z prywatnych kont pracowników firmy Baxter. Fundacja Międzynarodowa Baxter świadczy finansowanie zalążkowe, które pokrywa wszelkie koszty administracyjne, dzięki czemu 100% kwoty dotacji od pracowników może trafić do potrzebujących kolegów.