Firma Baxter uznana liderem integracji i różnorodności

Diversity Best Practices LogoFirma Baxter z dumą przyjęła wiadomość, że znalazła się w indeksie integracji najlepszych praktyk w zakresie różnorodności (Diversity Best Practices, DBP) stworzonym dla firm amerykańskich, który wskazuje poziom osiągnięć firm we wspieraniu różnorodności i integracji w zakresie rekrutacji, retencji i awansu osób z grup niedoreprezentowanych - kobiet, mniejszości rasowych/etnicznych, osób niepełnosprawnych i osób LGBTQ. Pośród różnych wskaźników indeks DBP ocenia również, w jaki sposób firma pielęgnuje kulturę ceniącą różnorodność i integrację. Firmę Baxter doceniono za jej ponadprzeciętne osiągnięcia i znalazła się ona w zestawieniu na pozycji lidera.

Wspieranie kultury integracji i różnorodności w firmie Baxter zgodne jest z jednym z naszych najpełniej osiągniętych celów, tj. stanowienie najlepszego miejsca pracy. Codziennie, wcielając w życie naszą misję ratowania i podtrzymywania życia, działamy, aby tworzyć zróżnicowaną organizację o wysokiej wydajności, gdzie pracownicy realizują satysfakcjonujące kariery, są zaangażowani i czują się jej częścią, propagując atmosferę zaufania.

„Firmie Baxter zależy na przyciąganiu, motywowaniu i utrzymywaniu zintegrowanej oraz różnorodnej siły roboczej, aby napędzać innowacyjność w sferze opieki zdrowotnej poprawiającą jakość życia pacjentów, którym służymy.” - mówi José (Joe) E. Almeida, prezes i dyrektor zarządzający firmy Baxter. „Integracja rozmaitych doświadczeń zawodowych i perspektyw we wszystkich aspektach naszej organizacji umożliwia nam kontynuowanie naszej misji ratowania i podtrzymywania życia.”

Firma Baxter chce pielęgnować kulturę, w której wszyscy pracownicy będą mogli ze sobą efektywnie współpracować. Firma oferuje udział w programach edukacyjnych i szkoleniowych, które promują integrację i różnorodność, w tym także w programie, który pomaga pracownikom rozpoznać nieuświadomione uprzedzenia, ich skutki i sposoby pozbywania się nich.  Ponadto, pracownicy mogą uczestniczyć w grupach zasobów biznesowych (GZB) umożliwiających im rozwijanie swoich umiejętności, dostrzeganie cennych powiązań kulturowych i wspieranie kluczowych inicjatyw biznesowych. W firmie Baxter utworzono osiem GZB: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, [email protected], Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals oraz BaxVets. Firma utworzyła również radę Global Inclusion Council złożoną z członków wyższego kierownictwa z różnych przedsiębiorstw wchodzących w jej skład, regionów i działów, której celem jest wspomaganie zarządzania globalnymi priorytetami firmy w zakresie integracji i różnorodności.