W skrócie: Trendy szpitalne 2023

Pandemia COVID-19 wywróciła ekosystem opieki zdrowotnej do góry nogami, a później przyszła niepewność gospodarcza. Szpitale borykają się z brakami kadrowymi, zwiększonymi kosztami operacyjnymi, zmiennością podaży produktów i nieprzewidywalną liczbą pacjentów. Osiągnięcie równowagi jest bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej.

Oznacza to, że szpitale poszukują rozwiązań, które pomogą zespołom opieki zrobić więcej za mniej, usprawnić zadania ręczne i ostatecznie poświęcić więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad pacjentem.

"Po trzech latach skutki pandemii nadal pozostają w centrum uwagi naszych klientów", zauważa Mary Henson, Dyrektorka generalna ds. produktów szpitalnych w USA w firmie Baxter. "Jako zaufany partner, naszym zadaniem jest zrozumienie potrzeb i wyzwań z jakimi borykają się środowiska opieki medycznej i dostarczanie kreatywnych, zintegrowanych rozwiązań, które maksymalizują wydajność przepływu pracy i pomagają klinicystom zapewnić inteligentniejszą, bardziej spersonalizowaną opiekę nad pacjentami".

Poniżej przedstawiamy cztery trendy, które nabierają znaczenia na amerykańskim rynku szpitalnym w 2023 roku.

Trend #1: Ewoluująca grupa decydentów

Historycznie, przede wszystkim lekarze i pielęgniarki byli głównymi punktami kontaktowymi i decydentami w sprawach związanych z zapewnieniem opieki nad pacjentem. Jednak wraz z komercyjnymi i rządowymi stawkami refundacji, które nie nadążają za rosnącymi kosztami, coraz większą rolę w decyzjach dotyczących zamówień i wydatków kapitałowych odgrywają dyrektorzy ds. zdrowia (chief population health officer - CPHO) i dyrektorzy ds. informatyki (chief information officer - CIO).

Ci decydenci biorą pod uwagę wysoce matrycowe czynniki, które wpływają na opiekę nad pacjentem. Dla dyrektorów ds. zdrowia oznacza to ocenę wskaźników, takich jak wskaźniki chorób przewlekłych według lokalizacji geograficznej pacjenta, nowe pojawiające się trendy chorób i ryzyko ponownego przyjęcia pacjentów na oddział oraz wykorzystanie tych punktów danych do informowania o rozmowach z ubezpieczycielami zdrowotnymi. Podobnie, szpitalny dyrektor ds. informatyki musi zrównoważyć sposób, w jaki system szpitalny może wspierać zaawansowane technologicznie metody opieki nad pacjentem, oceniając koszty, potencjalne obciążenie i zakłócenia w szkoleniu pracowników w zakresie nowych technologii, a także ich wpływ na bezpieczeństwo systemów.

Aby nadążyć za tą zmianą, firmy z branży technologii medycznych muszą oferować rozwiązania, które zmieniają sposób świadczenia opieki. Szczególne znaczenie mają technologie, które usprawniają zadania administracyjne i operacyjne, łatwe do wdrożenia, zintegrowane narzędzia wsparcia dla opiekunów, które zapewniają bardziej spersonalizowane rozwiązania dla pacjentów, oraz oprogramowanie, które przekształca ogromne ilości danych pacjentów i przepływu pracy w intuicyjne, przyjazne dla użytkownika i praktyczne informacje.

Firmy z branży technologii medycznych muszą również dostarczać opłacalne, elastyczne rozwiązania, które spełniają zmienne potrzeby systemów szpitalnych. Na przykład programy wynajmu oraz długoterminowe umowy na urządzenia do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT) były realnymi rozwiązaniami dla systemów szpitalnych, które doświadczyły wzrostu liczby pacjentów w stanie krytycznym podczas skoków COVID. Z drugiej strony mogą borykać się z brakiem funduszy lub potrzebą ciągłego przechowywania tych technologii.

Trend #2: Rozszerzenie opieki poza szpitalem

Według ostatnich badań, w Stanach Zjednoczonych od 2005 r. zamknięto ponad 180 szpitali wiejskich, z czego 20 miało miejsce w samym 2020 r. W przypadku tych, które pozostają, wiele jest zmuszonych do wyeliminowania niektórych oddziałów, takich jak oddziały pediatryczne i położnicze, lub znacznie ograniczyć opiekę szpitalną.

Wyzwania medyczne i ekonomiczne nie ograniczają się jedynie do szpitali wiejskich. Szpitale każdej wielkości poszukują innych źródeł przychodów, w tym dalszego wdrażania usług telemedycznych i zwiększania liczby procedur w ośrodkach ambulatoryjnych.

Szpitale w coraz większym stopniu zwiększają również potencjał intensywnej opieki w warunkach domowych pacjentów. Ten rodzaj opieki nazywanej "szpitalem w domu" jest możliwy w dużej mierze dzięki postępom w zdalnym monitorowaniu pacjentów, analizie predykcyjnej i zintegrowanej opiece. Koncepcja jest atrakcyjna dla pacjentów, ponieważ mogą szybciej wrócić do domu i wygodniej wyzdrowieć, a dla szpitali, aby zapewnić łóżka dla najbardziej chorych pacjentów. 

Trend #3: Rosnąca koncentracja na cyberbezpieczeństwie

Rośnie liczba i ich skomplikowanie ataków cybernetycznych w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, urządzeń medycznych i innej infrastruktury krytycznej

W badaniu opublikowanym w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2022 r. zidentyfikowano ponad 370 ataków, których celem było ujawnienie osobistych informacji zdrowotnych prawie 42 milionów osób. Liczba ta jest prawdopodobnie zaniżona. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na małe urządzenia w szpitalu do łączenia się i wysyłania danych do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Aby walczyć z ewoluującym zagrożeniem ze strony wirusów i innymi lukami w cyberbezpieczeństwie, szpitale muszą poświęcić więcej czasu i zasobów na infrastrukturę IT. Może to obejmować ustanowienie istotnych środków bezpieczeństwa sieci i chmury, ścisłe monitorowanie i ochronę urządzeń szpitalnych, takich jak laptopy, tablety i inne urządzenia, przed złośliwą aktywnością, a także opracowywanie programów szkoleniowych i planów reagowania na incydenty wraz z pracownikami szpitala.

Jednocześnie firmy z branży technologii medycznych muszą opracowywać innowacje, które uwzględniają funkcje bezpieczeństwa od samego początku, a nie po fakcie. Oznacza to wprowadzenie środków cyberbezpieczeństwa we wszystkich punktach procesów badawczo-rozwojowych urządzeń i oprogramowania. A ponieważ urządzenia i oprogramowanie są instalowane w szpitalach, należy ustanowić systemy monitorowania, aby wychwycić wczesne oznaki problemów.

Aby jeszcze bardziej chronić się przed problemami związanymi z cyberbezpieczeństwem, firmy z branży technologii medycznych, szpitale i zespoły IT powinny przyczyniać się do wspólnego systemu i procesu katalogowania luk w cyberbezpieczeństwie. Na przykład uzyskanie statusu CVE Numbering Authority (CNA) w ramach programu Common Vulnerability and Exposures (CVE)® jest jedną ze ścieżek wspierających szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Trend #4: Rozszerzanie możliwości wirtualizacji i uczenia maszynowego

W niedawnym badaniu ChatGPT jest w stanie zdać medyczny egzamin licencyjny w USA, dlatego też niektórzy zastanawiają się nad rolą sztucznej inteligencji i technologii rzeczywistości rozszerzonej w szpitalu. Chociaż jest mało prawdopodobne, że ChatGPT kiedykolwiek zastąpi ważną rolę, jaką klinicyści odgrywają w opiece zdrowotnej, technologie sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej mogą uzupełnić i poszerzyć to doświadczenie.

W grudniu 2022 roku organizacja FDA (Food and Drug Administration) wydała wytyczne dotyczące rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości w urządzeniach medycznych. Ponieważ technologie te stają się coraz bardziej powszechne, rzeczywistość rozszerzona może być coraz częściej uważana za pierwszy – i bardziej opłacalny i czasowy – krok w cyfryzacji służby zdrowia.

Na przykład, zamiast wysyłać fizycznie technika od producenta urządzenia do serwisowania urządzenia w szpitalu, technik szpitalny z umiejętnościami elektromechanicznymi może serwisować urządzenie za pomocą instrukcji rozwiązywania problemów z obsługą rzeczywistości rozszerzonej, dzięki temu zmniejszając czas przestoju klienta i sprzętu.

Podobnie szpitale i producenci urządzeń mogą przeprowadzać szkolenia w zakresie nowych produktów i procedur, takie jak wirtualny salon wystawowy lub OIOM, który naśladuje użytkowanie urządzenia lub zastosowanie procedury. Dzięki temu szkolenie jest bardziej dostępne bez konieczności podróży i spędzania czasu poza szpitalem.