System PRISMAX

System PRISMAX

Fotografia PRISMAX Helios

System PRISMAX został zaprojektowany, aby zwiększyć pewność siebie wyspecjalizowanych pracowników opieki zdrowotnej w dostarczaniu ciągłego leczenia nerkozastępczego (continuous renal replacement therapy, CRRT) oraz terapii wspomagających inne organy.

System PRISMAX został zaprojektowamy, aby zapewnić zindywidualizowane i skuteczne terapie pacjentom w stanie krytycznym na oddziale intensywnej terapii (OIT). Elastyczny system spełnia wymagania związane z wieloma terapiami i jest kompatybilny z kilkoma błonami, aby odpowiadać na potrzeby poszczególnych pacjentów, w tym pacjentów o niskiej masie ciała (>8kg).

Podjęliśmy współpracę z ekspertami w dziedzinie intensywnej terapii, aby opracować urządzenie do intensywnej terapii następnej generacji. W tym celu zapytaliśmy ponad 650 wyspecjalizowanych pracowników opieki zdrowotnej zatrudnionych w ponad 50 oddziałach intensywnej terapii na całym świecie, w jaki sposób możemy pomóc rozwiązać niektóre z najistotniejszych problemów, z którymi spotykają się na co dzień.

System PRISMAX, udoskonalony o przeszło 20-letnie doświadczenie w zakresie intensywnej terapii, pomaga lekarzom i pielęgniarkom zaspokajać zmieniające się potrzeby na ich oddziałach intensywnej terapii, aby zapewnić jak najszersze leczenie oraz najlepszą jakość opieki nad pacjentem, teraz i w przyszłości, dzięki uproszczeniu, większej wydajności i dokładności. System PRISMAX stworzono w oparciu o zaangażowanie firmy Baxter w zachowanie bezpieczeństwa i wyposażono w zintegrowane funkcje monitorujące ustawienia i przebieg zabiegu, dzięki czemu zmniejsza on prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego.

Uproszczenie zabiegu

System PrisMax opracowano w celu uproszczenia zabiegów CRRT i zmniejszenia obciążenia personelu pielęgniarskiego.

Zwiększona wydajność zabiegu

System PrisMax pozwala zautomatyzować zadania wymagające wielu działań, usprawniając organizację pracy.

Większa dokładność

Wyjątkowa technologia zastosowana w systemie PrisMax umożliwia klinicystom optymalizację leczenia dzięki poprawie dokładności zabiegu i sprawności systemu.

W celu bezpiecznego i właściwego korzystania z produktów należy zapoznać się z instrukcją obsługi.