Intensywna terapia

Intensywna terapia

Gdy liczy się każda sekunda, nasza technologia wspiera specjalistów opieki zdrowotnej w walce o życie pacjentów i ich powrót do zdrowia w oddziałach intensywnej terapii (OIT).

W przypadku wystąpienia poważnych i zagrażających życiu chorób i urazów wymagany jest wysoko wykwalifikowany zespół pracowników opieki zdrowotnej oraz zaawansowane urządzenia medyczne, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W tym czasie niezbędna jest kompleksowa opieka medyczna, która ma kluczowe znaczenie dla powrotu do zdrowia.

Jesteśmy zaufanym partnerem świadczeniodawców usług zdrowotnych na OIT, gdzie można znaleźć nasze leki dożylne i systemy infuzyjne, ale także nasze wyjątkowe technologie ciągłego leczenia nerkozastępczego (CRRT) stosowane w przypadku ostrego uszkodzenia nerek (AKI). Te rozwiązania z zakresu dializoterapii umożliwiają powolne i ciągłe usuwanie płynu oraz cofnięcie się objawów ostrego uszkodzenia nerek, a także wspomaganie powrotu do zdrowia.  Nasza technologia może również wspierać leczenie innych narządów.

Acute PrisMax Oxiris 29139

Przełomowe rozwiązania w opiece nad pacjentami na OIT

Ostre uszkodzenie nerek występuje wówczas, gdy nerki nagle przestają pracować, zwykle w wyniku poważnej infekcji lub urazu. Uszkodzenie nerek nie zawsze jest trwałe, pod warunkiem, że leczenie rozpocznie się natychmiast i nie występują inne poważne problemy zdrowotne. Najnowsze osiągnięcia w zakresie leczenia ostrego uszkodzenia nerek gwarantują rodzinom chorych lub pacjentom otrzymanie odpowiedniego leczenia we właściwym czasie. Wprowadzamy pionierskie rozwiązania w terapiach wspomagających pracę narządów, takie jak system PRISMAFLEX, który pomaga specjalistom opieki zdrowotmej zapewniać skuteczne ciągłe leczenie nerkozastępcze pacjentom z ostrym uszkodzeniem nerek oraz innymi schorzeniami.

Przełomowe rozwiązania w intensywnej terapii

Dostęp

Nasza technologia ciągłego leczenia nerkozastępczego jest dostępna w ponad 80 krajach i w 29 wersjach językowych.

Jakość

Technologia stosowana w ciągłym leczeniu nerkozastępczym pozwala zapewnić najwyższy standard opieki w OIT w przypadku ostrego uszkodzenia nerek. Liczba terapii zastosowanych na całym świecie wynosi ponad 7 milionów. 

Bezpieczeństwo

Opracowana przez naszą firmę technologia stosowana w ciągłym leczeniu nerkozastępczym składa się z systemu o wysokiej dokładności wyposażonego w funkcje bezpieczeństwa, które pomagają świadczeniodawcom usług zdrowotnych ściśle monitorować opiekę nad pacjentem i zarządzać nią.  

35 milionów

przyjęć na OIT odnotowuje się każdego roku1  

20%

hospitalizowanych pacjentów cierpi z powodu ostrego uszkodzenia nerek2